Young Trading and Consultancy builds a bridge between Asian and European knowledge and markets

Young TC – BRIDGING CULTURE AND KNOWLEDGE

Missie
Young TC wil een brug slaan tussen Aziatische en Europese kennis en markten, met als doel een optimale wederzijdse winst voor verschillende producten en diensten. Wij zijn ons hierbij zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en tonen respect voor de werkmethoden, houdingen en opvattingen die in de verschillende culturen bestaan.

Visie
Young TC maakt gebruik van zijn uitgebreide netwerk om voor al zijn partners winstgevende mogelijkheden op de markt te creëren. Young TC is in verschillende branches actief en is daardoor continu op de hoogte van de nieuwste veranderingen en kansen op de markt.

Strategie
Young TC maakt gebruik van de aanwezige kennis, mogelijkheden, vraag en aanbod in de verschillende markten, met respect en aandacht voor de verschillende culturen. Behalve vanuit ons hoofdkantoor in Nederland werken wij ook vanuit Taiwan en China. Young TC ontwikkelt zich door zijn partners te ondersteunen en zich te richten op langdurige, duurzame zakelijke relaties. 

Onze missie, visie en strategie vormen tezamen de fundering onder de activiteiten van Young TC: trading en consultancy

Mission
‘To create business to achieve mutual satisfaction in which Balance is the magic word’. Young TC wants to build a bridge between Asian and European knowledge and markets, in order to achieve optimal mutual economic benefit for a variety of products and services. Our social responsibility and respect of other ways of working, attitudes and opinions are fully understood and integrated in our activities.

Vision
Young TC uses its broad network and over a decade of experience to create profitable business opportunities for all partners. Young TC is active in different branches and is therefore able to maintain a constantly updated view of market changes and opportunities.

Strategy
Young TC uses and combines knowledge, needs, availability and capacity of the different markets with full respect to different cultures. We work from our headquarters in the Netherlands, but are also able to serve our clients from our branches in Taiwan and China. Young TC develops itself through supporting its partners, targeting a long and sustainable business relation.

Our mission, vision and strategy form together the foundation of our activities: trading and consultancy.